Redacția

Colegiul editorial / Editorial Board:

Președinte de onoare / Honorary president: Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, România

Director / Director: CS Dr. Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română, Filiala Timișoara

Redactor-șef / Editor-in-Chief: Conf. univ. dr. Speranța-Sofia MILANCOVICI, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, România

Redactor-șef executiv / Executive editor: Prof. univ. dr. emerit Alvaro ROCCHETTI, Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, France

Redactor-şef fondator / Editor-in-Chief founder: Prof. Vasile MAN, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

 

Consiliul ştiinţific – Referenţi / Scientific Board:

Acad. Răzvan THEODORESCU, Vicepreședinte al Academiei Române

Acad. Eugen SIMION, Academia Română, Președinte al Secției de Filologie și Literatură, Director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

Acad. Prof. univ. dr. Thede KAHL, University of Jena, Germania

Acad. Mihai CIMPOI, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova

Acad. Mircea PĂCURARIU, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, România

Prof. dr. Dres. H. c. Rudolf WINDISCH, Universität Rostock, Germania

Prof. univ. dr. Louis BEGIONI, Universitatea Roma Tor Vergata, Italia

Prof. univ. dr. Emilia PARPALĂ, Facultatea de Litere, Universitatea Craiova, România

Prof. univ. dr. Rodica BIRIȘ, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Prof. univ. dr. Sophie SAFFI, Université d’Aix-Marseille AMU, Franța

Prof. univ. dr. Gilles BARDY, Université d’Aix-Marseille AMU, Franța

Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. Teodor Ioan MATEOC, Universitatea din Oradea, România

Prof. univ. dr. Marina Puia BĂDESCU, Universitatea din Novi Sad, Republica Serbia

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, România

Prof. univ. dr. Mircea MUTHU, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. Lucian CHIŞU, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română, București, România

Conf. univ. dr. Virginia POPOVIĆ, Universitatea din Novi Sad, Republica Serbia

Conf. univ. dr. Daniel CRISTEA-ENACHE, Universitatea din București, România

Dr. Doru SINACI, Biblioteca Judeţeană „A. D. Xenopol”, Arad, România

CS Dr. Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, România

CS III Dr. Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, România

Conf. univ. dr. Romana TIMOC-BARDY, Université d’Aix-Marseille AMU, Franța

Prof. dr. Laura ORBAN, Inspectoratul Școlar Județean Arad, România

Conf. univ. dr. Stăncuţa DIMA-LAZA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Conf. univ. dr. Mihaela BUCIN, Universitatea din Szeged, Ungaria

Conf. univ. dr. Dana PERCEC, Universitatea de Vest din Timișoara, România

Conf. univ. dr. Gabriel BĂRDĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, România

Conf. univ. dr. Vasile-Ioan POP, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

 

Secretariat de redacţie:

Lect. univ dr. Laura-Rebeca STIEGELBAUER, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Dr. Maria PANTEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Design: Ivița MILIVOIEVICI

Administrator Site: Viviana MILIVOIEVICI

Logo și design copertă revista „Studii de Știință și Cultură”: Călin MAN

Adresa / Editorial Office: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

310025, ARAD, Bd. Revoluţiei nr. 94-96; telefon: 0040/0257/280335; mobil 0763016032;

fax 0040/0257/280810; www.revista-studii-uvvg.ro, e-mail: studii.ssc@gmail.com

 

Related image   Related image

ceeol      doaj

ebsco

Revistă fondată în anul 2005, indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI) CEEOL (www. ceeol.com) din Frankfurt, Germania, EBSCO Publishing din Statele Unite (www.ebscohost.com), Index Copernicus International, Varşovia, Polonia (www.indexcopernicus.com) şi DOAJ Land University Libraries, Suedia (www.doaj.org), Erih Plus (dbh.nsd.uib.no). Revistă ştiinţifică evaluată şi acreditată de CNCS, 2020, profil umanist, domeniul FILOLOGIE.