Redacția

Colegiul editorial / Editorial Board:

Editor-şef/Editor-in-Chief:

Prof. univ. dr. emerit Alvaro ROCCHETTI Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, France

Director executiv/Executive Director, Redactor-şef fondator/Editor-in-Chief founder:

Prof. Vasile MAN – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Director adjunct/Adjunct Executive Director:

CS Dr. Viviana MILIVOIEVICI Academia Română, Filiala Timișoara

 

Coeditori/Co-Editors-in-Chief:

Acad. Eugen SIMION – Academia Română, Președinte al Secției de Filologie și Literatură, Director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

Acad. Prof. univ. dr. Thede KAHL – University of Jena, Germany

Acad. Mihai CIMPOI Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova

Prof. univ. dr. Louis Begioni – Universitatea Roma Tor Vergata, Italia

Prof. univ. dr. Emilia Parpală – Facultatea de Litere, Universitatea Craiova, România

Conf. univ. dr. Virginia POPOVIĆ Universitatea din Novi Sad, Serbia

 

Consiliul ştiinţific – Referenţi/Scientific Board

CS Dr. Viviana MILIVOIEVICI – Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Acad. Mircea PĂCURARIU Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

Dr. Doru SINACI – Biblioteca Judeţeană A. D. Xenopol Arad

Prof. dr. Dres. H.c. Rudolf WINDISCH – Universitat Rostock, Germania

Prof. univ. dr. Sophie SAFFI – Université d’Aix-Marseille AMU, France

Prof. univ. dr. Gilles BARDY – Université d’Aix-Marseille AMU, France

Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN – Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. Teodor Ioan MATEOC – Universitatea din Oradea, România

Prof. univ. dr. Marina Puia BĂDESCU – Universitatea din Novi Sad, Serbia

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, România

Prof. univ. dr. Elżbieta JAMROZIK Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, Poland

Prof. univ. dr. Rodica BIRIȘ – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Prof. univ. dr. Lucian CHIŞU – Institutul de Istorie şi Teorie Literară G. Călinescu, Academia Română, București

CS III Dr. Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU – Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Conf. univ. dr. Romana TIMOC-BARDY  Université d’Aix-Marseille AMU, France

Prof. dr. Laura ORBAN Inspectoratul Școlar Județean Arad, România

Conf. univ. dr. Stăncuţa DIMA-LAZA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Conf. univ. dr. Mihaela BUCIN – Universitatea din Szeged, Ungaria

Conf. univ. dr. Dana PERCEC – Universitatea de Vest din Timișoara, România

Lect. univ. dr. Gabriel BĂRDĂȘAN – Universitatea de Vest din Timișoara, România

Secretariat de redacţie:

Redactori-Traducători:

Ioana NISTOR – Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi”, UVVG, Arad, România;

Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC – Université Paris 4, Sorbonne Nouvelle, France

Design: Ivița MILIVOIEVICI

Foto: Virgiliu JIREGHIE

Administrator Site: Viviana MILIVOIEVICI

copyright

Adresa / Editorial Office: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

310025 ARAD, Bd. Revoluţiei nr. 94-96; telefon: 0040/0257/280335; mobil 0724039978;

fax 0040/0257/280810; www.revista-studii-uvvg.ro, e-mail: vasileman7@yahoo.com

 

Related image Related image Related image

ceeol doaj

ebsco

Revistă fondată în anul 2005, indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI) CEEOL (www. ceeol.com) din Frankfurt, Germania, EBSCO Publishing din Statele Unite (www.ebscohost.com), Index Copernicus International, Varşovia, Polonia (www.indexcopernicus.com) şi DOAJ Land Univiersity Libraries, Suedia (www.doaj.org), Erih Plus (dbh.nsd.uib.no). Revistă ştiinţifică evaluată şi clasificată de CNCS, 2012, categoria B, profil umanist, domeniul FILOLOGIE.