Parteneri

Revistă editată în parteneriat cu / revue éditée en partenariat avec / journal published in partnership with:
UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD, ROMÂNIA
și în parteneriat cu / et en partenariat avec / and in partnership with:


LE DÉPARTEMENT DE ROUMAIN
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ, FRANCE


LE CAER – EA 854
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ, FRANCE


LE CIRRMI
DE L’UNIVERSITÉ PARIS 3 – SORBONNE NOUVELLE, FRANCE


UNIVERSITATEA NOVI SAD, SERBIA


Department of Slavonic Studies

University Friedrich Schiller Jena,

Germany


INSTITUTUL DE STUDII BANATICE „TITU MAIORESCU”


L’Association Internationale de Psychomécanique du Langage (A.I.P.L.), Paris, France


UNIVERSITATEA ROMA TOR VERGATA, ITALIA


Biblioteca Judeţeană

„A. D. Xenopol” Arad


Universitatea din Oradea

Facultatea de Litere


Editura Gutenberg Univers

Tipografia Gutenberg, Arad


UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE