Noutăți

Termenul de primire a lucrărilor/articolelor pentru publicarea în revista

„Studii de Ştiinţă şi Cultură”,

Nr. 3 / septembrie 2021,

este data de 31 august 2021.


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVII, Nr. 2, iunie 2021

https://www.academia.edu/49258759/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_Volumul_XVII_Nr_2_iunie_2021


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVII, Nr. 1, martie 2021

https://www.academia.edu/45466087/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_Volumul_XVII_Nr_1_martie_2021


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVI, Nr. 4, decembrie 2020

https://www.academia.edu/44748212/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_Volumul_XVI_Nr_4_decembrie_2020


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVI, Nr. 3, septembrie 2020

https://www.academia.edu/44049952/_STUDII_DE_%C5%9ETIIN%C5%A2%C4%82_%C5%9EI_CULTUR%C4%82_XVI_Nr_3_septembrie_2020


La propunerea Centrului Național ISSN, publicația
„Studii de ştiinţă şi cultură” (Online) = ISSN 2067-5135, ISSN-L 1841-1401
a fost înscrisă în catalogul ROAD (https://road.issn.org), catalog internațional al publicațiilor științifice open-access, administrat de Centrul Internațional ISSN, sub egida UNESCO.

https://portal.issn.org/api/search?search[]=MUST=default=studii+de+%C8%99tiin%C8%9B%C4%83+%C8%99i+cultur%C4%83&search_id=5345761#

 

 

 


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVI, Nr. 2, iunie 2020

https://www.academia.edu/43323310/_STUDII_DE_%C5%9ETIIN%C5%A2%C4%82_%C5%9EI_CULTUR%C4%82_XVI_Nr._2_iunie_2020


Colegiul de Redacție al revistei „Studii de Știință și Cultură” urează, de Sfintele Paști, tuturor colaboratorilor și cititorilor revistei, Sărbători Fericite!
Fie ca Învierea Lui Isus să vă ocrotească sănătatea și să aveți bucuria unor noi succese în activitatea dumneavoastră de creație științifică și literară!
HRISTOS A ÎNVIAT!


A apărut noul număr al revistei internaționale de filologie

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Volumul XVI, Nr. 1, martie 2020

https://www.academia.edu/42200047/_STUDII_DE_%C5%9ETIIN%C5%A2%C4%82_%C5%9EI_CULTUR%C4%82_Volumul_XVI_Nr._1_martie_2020


VIVIANA MILIVOIEVICI
VASILE MAN
(coordonatori)

Colocviul Internațional EUROPA: Centru și margine, cooperare culturală transfrontalieră,
Ediția a VIII-a, 23 – 25 octombrie 2019, Arad – Timișoara
CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC ȘI EUROPEAN

Editura Gutenberg Univers, Arad, 2020

https://www.academia.edu/41699162/VIVIANA_MILIVOIEVICI_VASILE_MAN_coordonatori_Colocviul_Interna%C8%9Bional_EUROPA_Centru_%C8%99i_margine_cooperare_cultural%C4%83_transfrontalier%C4%83_Edi%C8%9Bia_a_VIII-a_23_-_25_octombrie_2019_Arad_Timi%C8%99oara_CULTUR%C4%82_%C8%98I_SPIRITUALITATE_%C3%8EN_SPA%C8%9AIUL_ROM%C3%82NESC_%C8%98I_EUROPEAN


VASILE MAN                            VIVIANA MILIVOIEVICI

„STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”. REVISTĂ INTERNAȚIONALĂ DE FILOLOGIE.

15 ani de apariție continuă

Editura Gutenberg Univers, Arad, 2019

https://www.academia.edu/41498915/_STUDII_DE_%C8%98TIIN%C8%9A%C4%82_%C8%98I_CULTUR%C4%82_REVIST%C4%82_INTERNA%C8%9AIONAL%C4%82_DE_FILOLOGIE_15_ani_de_apari%C8%9Bie_continu%C4%83


Colectivul editorial al revistei „Studii de Știință și Cultură” vă urează
Sărbători binecuvântate, alături de cei dragi, și un An Nou plin cu bucurii și împliniri!

La mulți ani!

 


GRILĂ DE EVALUARE

 

Autor _______________________________________

Recenzor ____________________________________

Titlul articolului: __________________________________________________________________

INSTRUCŢIUNI
Citiţi lucrarea/lucrările care vi s-a(u) alocat de două ori, o dată pentru a obţine o vedere de ansamblu asupra lucrării, şi a doua oară pentru a furniza o critică constructivă, pe care autorul o va utiliza atunci când îşi va revizui lucrarea. Răspundeţi la întrebările de mai jos.

ORGANIZARE (10%)

 1. Secţiunile de bază (Introducere, Concluzie, Bibliografie etc.) au fost adecvate? Da. Dacă nu, ce lipseşte?
 2. Autorul a utilizat bine subtitlurile pentru a clarifica secţiunile textului? Explicaţi.
 3. Materialul a fost structurat într-un mod logic, clar, uşor de urmărit? Explicaţi.

BIBLIOGRAFIE (15%)

 1. Autorul a citat sursele în mod adecvat şi corespunzător? Notaţi orice format incorect.
 2. Toate citările din text au fost listate în secţiunea alocată Bibliografiei? Notaţi orice discrepanţe.

GRAMATICĂ ŞI STIL (15%)

 1. Au existat greşeli gramaticale sau ortografice?
 2. Stilul autorului a fost clar? Paragrafele şi frazele au fost coezive?

CONŢINUT (60%)

 1. Autorul a rezumat şi discutat subiectul în mod adecvat? Explicaţi.
 2. Autorul a adus vreo contribuţie originală la lucrare? Explicaţi.
PUNCTAJ ACORDAT ______________________________

 

RECOMANDARE:

Articol:

a) admis spre publicare în forma prezentată

b) admis spre publicare cu modificări

c) respins

GHID PENTRU EVALUATORI

 1. Evaluarea se face prin completarea fomularului intitulat GRILĂ DE EVALUARE şi se trimite electronic la redacţie;
 2. Durata unei evaluări nu poate depăşi 30 de zile;
 3. Evaluatorii vor ţine seama de conflictul de interese, urmând a se refuza în această situaţie;
 4. Evaluarea se realizează confidenţial, urmând ca evaluatorul să nu divulge conţinutul articolului, cât şi al evaluării, altor persoane în afara celor din redacţie;
 5. Evaluatorul va sesiza redacţia în cazul în care articolul este suspectat de plagiat.