You are here: Home Abonamente
Abonamente

2017 Subscriptions for the review
“Studies of Science and Culture”Subscriptions:
The price of the review “Studies of Science and Culture” is of 49 lei/issue/printed version, in euro 11euro/issue, in usd 15 usd/issue, and the subscribers for 2017 are entitled to a 25% discount. The printed version can be downloaded for free.
The price of the yearly subscription for Romania is 164 lei/year/printed version, 4 issues.
Readers resident in Romania have the following payment options:
- bank account transfer into ,,Vasile Goldiş’’University bank account, opened at B.C.R Arad,
RO34RNCB0015028152520236 in lei 
- cash payment at ,,Vasile Goldiş” Western University Pay Office Revoluţiei Avenue Nr.94-96,
Schedule: Monday - Thursday between 8-11 and 13-15,30
Friday between 8-9 şi 11-12,30
The price of the yearly subscription for readers resident outside Romania are 38 euro/year, or 50 usd/year, 4 issues.
Readers non resident in Romania may send the money through bank account transfer into ,,Vasile Goldiş’’University bank account, opened at B.C.R Arad;
RO07RNCB0015028152520237 in EURO
COD SWIFT : RNCBROBU
RO77RNCB0015028152520238 in USD
Subscribers are asked to send to the adress www.revista-studii-uvvg.ro a payment notification email in which to inform us of the shipping adress for the payed subscription.

Dear colleagues,

Considering the internationally appreciated scientific value of the trimestral journal Studii de Ştiinţă şi Cultură (Studies of Science and Culture), edited by the “Vasile Goldiş” Western University of Arad, accredited by CNCS, category: B, field PHILOLOGY, indexed in more International Databases (IDB) and evaluated positively, according the criterion of the citations in IC Journals Master List (Index Copernicus value of 6,08 points), the countersigning of a new License Agreement with the prestigious IDB CEEOL from Germany for the emission of the journal Studii de Ştiinţă şi Cultură (Studies of Science and Culture), and that starting with the volume XII, No.1/March 2016, the journal subscribed for the evaluation ISI Thomson USA,

the Administration Council of the “Vasile Goldiş” Western University of Arad has approved, on the 6th of July 2016, a tax for publication after the evaluation/peer review, for each article of 100 euro, starting with the volume XII, no.3/September 2016 of the journal Studii de Ştiinţă şi Cultură (Studies of Science and Culture).

Our journal has an Open Access (www.revista-studii-uvvg.ro; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), thing which helps us to improve the number of citations of the published articles.

With same appreciation, we look forward to your collaboration, with precious articles.


ABONNEMENTS
À la Revue « Studii de Ştiinţă şi Cultură » ( Étude de Science et de Culture) pour l’année 2017


Le prix de la Revue « Studii de Ştiinţă şi Cultură » est de 49 lei/p./version imprimée. ; en euros, un numéro coûte 11 euros et en dollars, un numéro coûte 15 dollars. Les abonnements pour l’année 2017 bénéficient d’un rabais de 25%. La version imprimée se peut télécharger à titre gratuit.

Les prix des abonnements annuels pour la Roumanie sont de 164 lei/an/version imprimée, 4 numéros.
Les lecteurs du pays peuvent opter pour des abonnements en lei, ainsi:
- par virement bancaire au compte de l’Université de l’Ouest « Vasile Goldiş » d’Arad, ouvert à B.C.R. Arad, RO34RNCB0015028152520236 pour RON
- par paiement en espèces, à la Caisse de l’Université de l’Ouest « Vasile Goldiş » d’Arad, 94-96 Blvd. Revoluţiei,
Programme: Lundi - Jeudi 8-11 h et 13- 15,30 h
Vendredi 8-9 h et 11-12,30 h
Les prix des abonnements annuels pour les lecteurs de l’étranger sont de 38 euros/an, or 50 USD/an, 4 numéros.
Les lecteurs de l’étranger peuvent opter pour abonnements, ainsi:
- par virement bancaire aux comptes de l’Université de l’Ouest « Vasile Goldiş » d’Arad, ouverts à B.C.R. Arad;
RO07RNCB0015028152520237 pour EURO
COD SWIFT : RNCBROBU
RO77RNCB0015028152520238 pour USD
ATTENTION: Envoyez à l’adresse électronique www.revista-studii-uvvg.ro un courriel de notification du paiement, nous communicant aussi l’adresse d’envoi pour l’abonnement payé, courriel This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ABONAMENTE
La Revista Studii de Ştiinţă şi Cultură pe anul 2017


Preţul Revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură este de 49 lei/buc/exemplar tipărit., în euro un număr costă 11 euro, iar în dolari un număr costă 15 dolari, iar abonamentele pentru anul 2017 beneficiază de reducere 25%. Versiunea online poate fi descărcată gratuit.
Preţurile abonamentelor anuale pentru România sunt de 164 lei/an/exemplar tipărit, 4 numere.

Cititorii din ţară pot opta pentru abonamente în lei, astfel:
- expediind banii în contul Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş’’ din Arad,deschis la B.C.R. Arad,
RO34RNCB0015028152520236 pentru RON
- cu plata în numerar, la Casieria Universităţii de Vest,,Vasile Goldiş Arad,B-dul Revoluţiei Nr.94-96,
Program: Luni-Joi orele 8-11 şi 13- 15,30
Vineri orele 8-9 şi 11-12,30
Preţurile abonamentelor anuale pentru cititorii din străinătate sunt de 38 euro/an, sau 50 usd/an, 4 numere.
Cititorii din străinătate pot opta pentru abonament,astfel:
- expediind banii în conturile Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,deschise la B.C.R Arad;
RO07RNCB0015028152520237 pentru EURO
COD SWIFT : RNCBROBU
RO77RNCB0015028152520238 pentru USD
ATENŢIE: Trimiteţi pe adresa www.revista-studii-uvvg.ro un e-mail de notificare de plată, în care să ne comunicaţi şi adresa de expediţie pentru abonamentul plătit, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Stimaţi colegi,

Având în vedere valoarea ştiinţifică recunoscută internaţional a revistei trimestriale Studii de Ştiinţă şi Cultură, editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, acreditată CNCS, cat. B, domeniul FILOLOGIE, înscrisă în mai multe BDI şi evaluată pozitiv, după criteriul citărilor în IC Jornalis Master List 2017 (valoare Index Copernicus de 67,53 puncte), semnarea unui nou Acord de Licenţă cu prestigioasa BDI CEEOL din Germania pentru difuzarea revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, iar începând cu volumul XII, Nr. 1/martie 2016, revista este înscrisă pentru evaluare ISI Thomson SUA,

Consiliul de Administraţie al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a aprobat, în data de 6 iulie 2016, perceperea unei taxe de publicare, după evaluare, a fiecărui articol în valoare de 100 euro, începând cu volumul XII, nr. 3/septembrie 2016 al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”.

Revista noastră are un caracter deschis (www.revista-studii-uvvg.ro; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), fapt ce avantajează creşterea numărului de citări ale articolelor publicate.

Aşteptăm, cu aceeaşi preţuire, colaborarea Dvs. cu articole valoroase.

 

Precizări importante

Termenul de primire a lucrărilor pentru publicarea în revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”,

Nr. 3 / Septembrie 2019

este data de 25 august 2019 

 
Studii de Stiinta si Cultura