You are here: Home Redactia
Despre revista
Redactia

sigla_revista

ISSN 1841-1401 (print)

ISSN - L 1841-1401

ISSN 2067-5135 (online)

 

Revistă evaluată pozitiv,

după criteriul citărilor, în

I. C. Journals Master
List 2012
, cu un scor ICV

(Valoare Index Copernicus) de 6,03 puncte.

Colegiul editorial / Editorial Board

Editor şef/Editor–in–Chief: Prof.univ.dr. Alvaro ROCCHETTI - Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, France

Director executiv/Executive Director, Redactor şef fondator/Editor–in–Chief founder:

Prof. Vasile MAN – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Director adjunct/Adjunct Executive Director:

CS Dr. Viviana MILIVOIEVICI - Academia Română, Filiala Timișoara


Coeditori/Co-Editors-in-Chief:

Prof.univ.dr. Sophie SAFFI – Université d’Aix-Marseille AMU, France;

Prof.univ.dr. Louis Begioni – Université d’Aix-Marseille AMU, France;

Prof.univ.dr. Emilia Parpală – Facultatea de Litere, Universitatea Craiova, România;

Conf.univ.dr. Virginia POPOVICI – Universitatea din Novi Sad, Serbia;

Acad.Prof. univ. dr. Thede Kahl – University of Jena, Germany;

Dr. Grațiela BENGA ȚUȚUIANU - Academia Română, Filiala Timișoara

Prof.univ.dr. Rodica BIRIȘ - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România


Consiliul ştiinţific – Referenţi/Scientific Board

CS Dr. Viviana MILIVOIEVICI - Academia Română, Filiala Timișoara

Ref. Adriana SAVIN - Scientometrie, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Dr. Doru SINACI - Biblioteca Judeţeană A.D. Xenopol Arad

Acad.Mihai CIMPOI – Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova

Prof.univ.dr. Gilles BARDY – Université d’Aix-Marseille AMU, France

Conf.univ.dr. Romana Timoc-Bardy, Université d’Aix-Marseille AMU, France

Prof.univ.dr. Ştefan OLTEAN – Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, România

Prof. univ. dr. Teodor Ioan MATEOC – Universitatea din Oradea, România

Prof. univ. dr. Marina Puia BĂDESCU Universitatea Novi Sad, Serbia

Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, România

Prof. univ. dr. Elżbieta JAMROZIK - Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, Poland

Conf.univ.dr. Speranţa MILANCOVICI - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Conf. univ. dr. Stăncuţa LAZA - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Prof. dr. Dres. H.c. Rudolf WINDISCH – Universitat Rostock, Germania

Conf. univ. dr. Mihaela BUCIN – Universitatea din Szeged, Ungara

Prof. univ.dr. Lucian CHIŞU - Institutul de Istorie şi Teorie Literară G. Călinescu, Bucureşti, România


Secretariat de redacţie:

Redactor-Traducător: Mădălina IACOB - Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, România,

Dr. Daniel ALBU - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Design: Otilia PETRILA, Foto: Virgiliu JIREGHIE, Administrator Site: Viviana MILIVOIEVICI

copyright

Adresa / Editorial Office: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

310025 ARAD, Bd. Revoluţiei nr. 94-96; telefon: 0040/0257/280335; mobil 0724039978;

fax 0040/0257/280810; www.revista-studii-uvvg.ro, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Related image Related image Related image

ceeol doaj
ebsco

Revistă fondată în anul 2005, indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI) CEEOL (www. ceeol.com) din Frankfurt, Germania, EBSCO Publishing din Statele Unite (www.ebscohost.com), Index Copernicus International, Varşovia, Polonia (www.indexcopernicus.com) şi DOAJ Land Univiersity Libraries, Suedia (www.doaj.org). Revistă ştiinţifică evaluată şi clasificată de CNCS, 2012, categoria B, profil umanist, domeniul FILOLOGIE.

 
Studii de Stiinta si Cultura